Region Östergötland

Allvarlig vårdskada (NSÖ CL 2021-21)

Diarienummer: NSÖ CL 2021-21

[2021-05-01]

Chefläkare Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient med förhöjt ögontryck som under åren 2015 till 2019 i oktober följs och behandlas avseende tryckstegring i vänster öga. Uppföljande återbesök planeras men fördröjs nästan ett år och patienten har under den tiden ådragit sig en synfältsdefekt.

Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Stenkvist, 010-1030000