Region Östergötland

Förväxling av administrering av läkemedel (CCL 2019-352)

Diarienummer: CCL 2019-352

[2020-01-07]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient som vårdas efter ett operativt ingrepp ges av misstag ett läkemedel i mixturform som en injektion direkt i blodbanan istället för att svälja ner. I direkt anslutning får patienten en kortvarig medvetandeförlust med kort andningsuppehåll. Därefter är patienten åter stabil och utöver extra syrgas en period krävs inga andra åtgärder. Patienten har inga bestående men av det inträffade.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38