Region Östergötland

Komplikationer till PVK (NSÖ CL 2019-152)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-152

[2019-12-20]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Yngre patient vårdas på grund av buksmärtor. Förses med PVK i en tatuerad arm. Vid utskrivning några dagar senare noteras tromboflebit vid borttagande av PVK. Utvecklar senare samma dag frossa och feber, vilket föranleder återinläggning och intravenös antibiotikabehandling.

Utredning visar staphylococcus aureus-bakteriemi och även djup ventrombos i samma arm. Anmäles enligt lex Maria på grund av  allvarlig vårdskada. Internutredning med handlingsplan utförd. 

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

IVO beslut 2020-02-04, dnr 3.1.1-45551/2019

Beslut

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta någar ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda ocvh anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något likande inträffar igen.