Region Östergötland

Fördröjd/utebliven behandling (CCL 2019-255)

Diarienummer: CCL 2019-255

[2019-12-18]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelse rör en svårt cancersjuk patient som söker på grund av ryggsmärtor. Utredning påvisar en utbredd metastasering till skelettet med påverkan på ryggmärgen. Vid multidisciplinär konferens fattas beslut att patienten skall erhålla strålbehandling. När behandlingen skall starta har patienten försämrats både radiologiskt och kliniskt med nytillkomna neurologiska symptom, varvid patienten läggs in på vårdavdelning. Nästkommande dag startar strålbehandling som genomförs och viss förbättring av symptom erhålls. Symptomlindringen är dock kortvarig och patienten återkommer med förvärrade symptom. Ryggkirurg konsulteras då för att bedöma om operation kan genomföras för att lindra smärtorna. Detta är inte möjligt på grund av given strålbehandling, som kan leda till försvårad sårläkning och risk för infektion. Ryggkirurg skulle ha kontaktas i den initiala bedömningen.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46