Region Östergötland

Fördröjd sårläkning på grund av dränage som inte uppmärksammats (NSV CL 2019-104)

Diarienummer: NSV CL 2019-104

[2019-12-12]

Chefläkare Erik Fransson vid Lasarettet i Motala har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Patient i 70 års åldern med en böldbildning på buken som töms efter ett snitt i huden på akutmottagningen. För att bölden fortsatt ska tömmas inläggs ett dränage och patienten får gå på omläggningar på sin vårdcentral med tanken att dränaget ska avlägsnas när sekretionen upphört. Dränaget försvinner in i sårhålan vilket inte uppmärksammas förrän efter flera månader. Då dränaget avlägsnas läker såret. Patienten har under den fördröjda sårläkningen fått gå på upprepade omläggningar och dessutom tagit tre antibiotikakurer vilket hade kunnat undvikas om dränaget hade tagits bort tidigare i förloppet

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson tfn 010-103 00 00

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer
inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren, efter begärd komplettering, har fullgjort
sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller
hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata.
Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att
något liknande inträffar igen.