Region Östergötland

Oklarheter i läkemedelsbehandling (CCL 2019-216)

Diarienummer: CCL 2019-216

[2019-11-06]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som har psykiatrisk och somatisk problematik. Inkommer med ett allvarligt psykiatrisk tillstånd, där olika läkemedel provas. Medicinska diskussioner och konsultationer för att utifrån den somatiska och psykiatriska sjukdomsbilden välja bästa möjliga behandling. Konsultationerna sker företrädesvis per telefon. Patienten har även blodförtunnande läkemedel. Vid genomgång av journal ses att det föreligger oklarheter i när och hur ofta läkemedlet är givet. Journalsystemets konstruktion har varit en bidragande faktor till detta.

En intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46