Region Östergötland

Förväxling av läkemedel (CCL 2019-230)

Diarienummer: CCL 2019-230

[2019-09-13]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Hos en patient som tidigare opererats med en kärlgraft i benet uppstod en blodpropp i det nyskapade kärlet. Vid försök att behandla blodproppen med ett lokalt verkande propplösande läkemedel i kombination med ett blodförtunnande läkemedel förväxlades de bägge läkemedlen. Behandlingen fick därför avbrytas i förtid utan att återställd cirkulation skapats. Patienten genomgick istället ett nytt kirurgiskt ingrepp vid ett senare tillfälle och har efter det en fungerande blodcirkulation i benet.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38