Region Östergötland

Försenad diagnos (FTV 2019-26)

Diarienummer: FTV 2019-26

[2019-03-20]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO. Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient där man vid 9-årsundersökningen inte fastställde orsaken till att mjölktänderna i överkäkens front satt kvar. Om röntgen hade tagits då hade man sett att det fanns två extraanlag som hindrade de nya tänderna att komma ner.

Enligt Folktandvården i Östergötlands "vårdprogram för barn och ungdomar" skulle så ha gjorts. Nu sattes nästa undersökningstid fram till om ett och ett halvt år. Finns osäkerhet eller misstanke ska man sätta upp extra kontrolltid. Extraanlagen upptäcktes med röntgen vid undersökningen som gjordes efter ett och ett halvt år då mjölktänderna fortfarande satt kvar i överkäksfronten.

Extratänderna är nu bortopererade och tandreglering påbörjad för att dra ner de permanenta "ettorna".

Prognosen bedöms som god då rötterna ej slutits ännu.

På kliniken har man gått igenom ärendet och vårdprogrammet för barn och ungdomar och kommer gå igenom det vid varje ny anställning.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, telefon: 010-103 19 71