Region Östergötland

Försenad diagnos (FTV 2016-48)

Diarienummer: FTV 2016-48

[2019-05-08]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en tidigare barnpatient där vårdgivarna missat att diagnostisera en överkäkskindtand med djup karies. Olika personer har missat kariesaktiviteten i den tanden några undersökningar efter varandra. Några år efter sin 19-årsundersökning får patienten uppsöka sin klinik pga tandvärk. Karies är då så utbredd att tanden behöver tas bort. Konsekvensen blir att patienten behöver ett implantat i stället.

 

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71