Region Östergötland

Försenad behandling på grund av remisshantering (FTV 2019-91)

Diarienummer: FTV 2019-91

[2019-09-13]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient med ett felliggande tandanlag som riskerade skada roten på en framtand i överkäken. Beslut togs på en tandregleringsvisning att en remiss skulle sändas till Tandregleringsavdelningen prioriterat. Remissen sändes enligt beslut.

När barnet kommer till sin allmäntandvårdsklinik för ordinarie undersökning 14 månader senare upptäcker man att barnet inte har blivit omhändertaget på Tandregleringsavdelningen och kontaktar dem genast. Barnet kallas genast in och det upptäcks att roten på den riskutsatta framtanden i överkäken är i det närmaste helt borta.

Konsekvensen blir att en framtand i överkäken måste tas bort . Om barnet hade omhändertagits tidigare hade man troligen kunnat rädda framtanden.
På Tandregleringsavdelningen har man omorganiserat remissmottagandet med anledning av händelsen.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71