Region Östergötland

Försenad behandling (FTV 2019-90)

Diarienummer: FTV-2019-90

[2019-09-13]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, enligt lex Maria.

Ärendet gäller en vuxen jourpatient som sökte hjälp på Jourkliniken Linköping.
Patientanhörig ringer en lördag och säger att patienten har besvär med tandköttet och får rådet att skölja med corsodyl och ringa om det ej blir bättre. Nästa dag, söndag, återkommer de och får tid. En röntgen tas men hela roten syns ej i bild däremot ett stort kariesangrepp till pulpan. Karies tas bort och kanalerna rensas samt tanden får ett inlägg.

Måndag förmiddag återkommer patienten efter påringning om fortsatt värk. Ny spolning av kanalerna med vartömning och nytt inlägg.

Tisdag förmiddag kommer patienten åter på grund av feber och svullnad kind-hals. Penicillin utskrives.Torsdag förmiddag kommer patienten på nytt till jouren eftersom han ej blivit bättre och har nu gapsvårigheter. Vartömning i tandköttskanten vid tanden. Nu går det ej ta röntgen på grund av gapsvårigheterna. Ingen hälsodeklaration finns i journalen. Det visar sig senare att patienten har diabetes typ 2. Språksvårigheter förelåg. Patienten skickas hem .
Torsdag em ringer anhörig och undrar om inget mer ska göras. Får informationen att tanden ska rensas mer när patienten kan gapa men får ringa igen nästa dag om det inte blivit bättre.

Torsdag kväll åker patienten själv till sjukhusets akut och blir inlagd på intensivvårdsavdelningen. Incision och tömning av var sker samt patienten genomgår tracheostomi. Han får också antibiotikabehandling. Konsekvensen för patienten blev större ingrepp och oro samt längre tillfriskningstid. Fara för patientens liv fanns.

Åtgärder har redan planerats för att något liknande inte ska hända igen. Dels kommer varje klinikchef se till att alla som behöver kompetenshöjning vad gäller infektioner ska genomgå detta. Nya rutiner vad gäller samtal till jourkliniken ska införas , där en del inkommande samtal ska lämnas över direkt till jourtandläkaren för bedömning och för att kunna ställa rätt följdfrågor för säkrare preliminär diagnos.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, telefon 010-013 19 71