Region Östergötland

Fördröjd operation (CCL 2019-82)

Diarienummer: CCL 2019-82

[2019-08-06]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

En patient med kända gallstenar sjukhusvårdades några dagar på grund av gallstensutlöst bukspottkörtelinflammation. Skrevs ut i väntan på halvakut gallstensoperation. Patienten återinlades på sjukhus innan operationen genomförts med en ny bukspottkörtelinflammation. Tillståndet vid återinläggningen behövde stabiliseras under fem dygn innan gallstensoperationen kunde genomföras. Det fortsatta förloppet var komplikationsfritt.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.