Region Östergötland

Fördröjd diagnostik (CCL 2019-153)

Diarienummer: CCL 2019-153

[2019-10-31]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

I anslutning till sjukhusvård 2012 gjordes en röntgenutredning av tarmen där man fann en misstänkt polyp. Fyndet följdes inte upp med vidare utredning. I samband med förnyad sjukhusvård under sommaren 2019 utreds förändringen med vävnadsprov som inger misstanke om malignitet.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson tfn 010-103 18 38