Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 43/2019)

Diarienummer: NSV Cl 43/2019)

[2019-05-16]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en Lex Maria anmälan.

Patient som 2016 söker sin vårdcentral för en hudförändring på låret, denna bedöms som godartad men det planeras ändå för att operera bort förändringen. Patienten avbokar operationen då beskedet ändå var att hudförändringen var godartad. 2018 på våren söker patienten igen för samma hudförändring som nu blivit större.

Efter bedömning av två läkare beslutas om att skrapa bort förändringen då den ger lokala besvär men att den ändå är godartad. Under hösten söker patienten igen då förändringen kommit tillbaka. Remiss skrivs nu till hudkliniken där man opererar bort hudförändringen och mikroskopisk undersökning visar att det rör sig om ett malignt melanom. Diagnosen har således fördröjts.

 

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, telefon 010-104 82 54

IVO bedömning/beslut 2019-06-17, 8.1.1-20756/2019
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.