Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 31/2018)

Diarienummer: NSV Cl 31/2018)

[2019-02-08]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Patient som 2008 opererades för en hjärntumör. Därefter har årliga kontroller skett hos neurologspecialist med föregående magnetkameraundersökning. Efter 5 år utan tecken på att tumören har kommit tillbaka glesades kontrollerna ut till vartannat år. Vid magnetkameraundersökning 2017 ses tecken på tumörväxt och vid eftergranskning av tidigare undersökningar kan tumörens tillväxt ses även där. Det har således blivit en fördröjd diagnos av patientens återfall (recidiv) i sin tumörsjukdom där patienten har genomgått en ny operation.
Magnetkameraundersökningarna har granskats av externa leverantörer som arbetar på uppdrag av Region Östergötland. Aktuell typ av tumör tillväxer långsamt och möjligheten att kunna upptäcka återfall ökar om granskande läkare har tillgång till samtliga tidigare undersökningar. 

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, telefon 010-104 82 54.