Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSÖ CL 2019-148)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-148

[2019-11-13]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient i 50-årsåldern söker privatläkare för en knöl i ena knävecket. Remitteras för magnetkameraundersökning, men undersökningen ändras på röntgenkliniken till ultraljud. Bedömningen efter denna blir muskelblödning.

Patienten remitteras till sjukgymnast, men blir inte bättre. Söker fem månader senare med fortsatta och ökade besvär. Nu utförs MRT som visar elakartad tumör. Internutredning utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-1030000

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.