Region Östergötland

Försenad diagnos (FTV 2019-55)

Diarienummer: FTV 2019-55

[2019-06-20]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en ungdomspatient som gått alla sina barn och ungdomsår på en folktandvårdsklinik i Östergötland. Först vid 22 års ålder upptäcks att det är mjölkhörntänderna som sitter kvar i överkäken. Ett större format av röntgen visar att båda de permanenta hörntänderna i överkäken ligger horisontellt högt upp. Det går ej att dra fram dem med hjälp av tandreglering. Huruvida det hade gått vid en tidigare diagnos är osäkert. Eventuellt behöver de ej framkomna hörntänderna opereras bort. Detta får ytterligare röntgen visa

Konsekvensen av den försenade diagnosen i detta fall är osäker, då det inte är säkert att man hade kunnat dra ner hörntänderna även vid en tidigare diagnos. Inga resorptioner har synts på granntändernas rötter på redan tagna röntgen.

Risken för att detta ska hända igen får anses som liten då hela kliniken har gått igenom det inträffade och en tandregleringsspecialist är inbjuden för att höja ortodontikunskaperna främst gällande växelbettet.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, telefon: 010-1031971