Region Östergötland

Fördröjd behandling och utredning (CCL 2019-171)

Diarienummer: CCL 2019-171

[2019-08-06]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som insjuknar i öroninflammation med hål i trumhinnan (perforerad media otit). Behandlas med antibiotika, trots detta försämras patienten med yrsel som talar för påverkan på innerörat. På grund av besvären söker patienten akut, undersöks och får gå tillbaka till hemmet utan ytterligare åtgärder. Fortsatta besvär med nedsatt hörsel samt allvarlig infektion som kräver operation.

Intern utredning är gjord.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010-103 73 46

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.
Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.