Region Östergötland

Fallskada vid röntgenundersökning (NSÖ CL 2019-146)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-146

[2019-10-16]

Patienten kommer till en planerad röntgenundersökning av höger armbåge.

På grund av stelhet i axeln behöver bilderna tas med hjälp av röntgenutrustning som står i ett angränsande röntgen-laboratorium. Patienten hänvisas via personalutrymmet där hon snubblar över en tröskel och får en svår armbågsfraktur.

Internutredning utförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner 010-103 00 00

IVO beslut 2020-03-19, dnr 8.1.1-39992/2019

Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta någar ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda ocvh anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något likande inträffar igen.