Region Östergötland

Fall från fönster (NSÖ CL 2019-160)

Diarienummer: NSÖ CL 2019-160

[2019-11-28]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Förvirrad patient i sextioårsåldern faller från vädringsfönster på första våningen och ådrar sig multipla skador.Internutredning genomförd, handlingsplan upprättad.


För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, (010-1030000)