Region Östergötland

Extraktion av fel tand (FTV-2019-43)

Diarienummer: FTV-2019-43

[2019-05-28]

Förtroendetandläkare Håkan Rofors vid Folktandvården i Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg enligt lex Maria.

Ärendet gäller extraktion av fel permanent tand inför tandregleringsbehandling.
Remiss skrevs av tandregleringsspecialist om önskemål om extraktion av fyra permanenta tänder. Behandlande tandläkaren extraherade vid ett av tillfällena granntanden istället för den i remissen angivna tanden.

Patient och målsman har getts tillfälle att yttra sig. Enligt tandregleringsspecialisten förväntas man nå samma behandlingsmål men med viss fördröjning i tid.

En händelseutredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Håkan Rofors, telefon: 010-104 88 04