Region Östergötland

Sensibilitetsstörning efter tandextraktion (FTV 2018-26)

Diarienummer: FTV 2018-26

[2018-03-22]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO Inspektionen för vård och omsorg enligt  Lex Maria rörande sensibilitetsstörning efter tandextraktion samt otillräcklig information om komplikationsrisk vid operativt borttagande av tand.

Ärendet gäller en tonårspatient hos Folktandvården Östergötland som fick känselbortfall efter operativt borttagande av ej fullständigt framkommen visdomstand. Patient och anhörig fick ej information om att sådan komplikation kan uppstå. De hade då troligen valt att avvakta med operationen eller önskat remiss till käkkirurg. Patienten fick akuta besvär i slutet av oktober 2016. Operationen utfördes i början av november 2016 men hade behövt en utvidgad röntgenologisk utredning för att minska risken för komplikation. Patienten har fortfarande känselbortfall drygt ett år senare. Ytterligare kontroller kommer att göras.

Komplikationer kan alltid uppstå vid operationer och ingrepp. Det är dock viktigt att patienten får bra information så att patienten kan välja att behandlas direkt eller avvakta när det är ett ingrepp som kan vänta. Det är också viktigt med en tillräckligt bra utredning av förhållanden som kan försvåra ingreppet.

På kliniken har man gått igenom vikten av information speciellt vid större ingrepp samt övriga rutiner inför operativa ingrepp.

 

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71