Region Östergötland

Komplikation vid undersökning (NSV Cl 13/2018)

Diarienummer: NSV Cl 13/2018

[2018-02-19]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria

Kvinna i 40-årsåldern som skall göra undersökning av magsäcken, (gastroscopi) i sövt tillstånd. Då patienten hade haft reumatisk sjukdom i barndomen som kan påverka rörlighet i nacken samt gapförmåga fanns viss oro för sövningen men den bedömdes ändå vara klart möjlig att genomföra. När narkosen inleds uppstår snabbt stora svårigheter med intubering, det vill säga föra ned en tub i luftstrupen så att fri luftväg erhålls. Efter flera försök av van personal utförs nödkoniotomi, då  fri luftväg fås via ett litet snitt på utsidan av halsen och en smal tub förs in mellan brosken i struphuvudet. Patienten vårdas sedan på intensivvårdsavdelning och återhämtar sig. Det framkommer efteråt att patienten hade haft stora problem vid sövning i ett annat landsting något som inte framkom vid den preoperativa bedömningen här och inte heller kunde ses då tillgång till andra landstings datajournaler saknas.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, telefon 010-1048254.