Region Östergötland

Kapsel fastnade i tarm (CCL 2018-13)

Diarienummer: CCL 2018-13

[2018-04-16]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient med kronisk tarminflammation. Söker vården vid ett flertal tillfällen både planerat och akut. Olika typer av åtgärder och utredningar genomförs. Beslut fattas om att tarmen behöver utredas ytterligare genom att patienten sväljer en kamerakapsel (kapselendoskopi). Kunskap fanns sedan tidigare om att det fanns tarmavsnitt med förträngning. Patienten sväljer kapseln och inkommer nästkommande dag med påverkat allmäntillstånd samt buksmärtor som en följd av att kapseln fastnat i ett trångt tarmparti. Tillståndet försämras och patienten genomgår kirurgi där en stomi läggs. Efterförloppet är komplicerat med längre tids vård.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, 010-103 73 46