Region Östergötland

Försenad diagnos (Ftv-2018-00072)

Diarienummer: Ftv-2018-00072

[2018-10-03]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient hos folktandvården i Östergötland där man registrerat en mjölkhörntand i överkäken som permanent. Bara några månader innan 18-årsdagen upptäcktes felet vid en undersökning. Röntgen togs och ortodontispecialist konsulterades. Man ska försöka dra fram tanden på tandregleringsavdelningen. Det är osäkert om det går att få tanden in i tandbågen. Tanden framför har förlorat en del av sin rot på grund av tryck från den felliggande hörntanden. Det kan behövas protetik för att ersätta tänderna. Patienten har undersökts av både tandhygienister och tandläkare. En synergianmälan gjordes.

Enligt Folktandvården i Östergötlands Vårdprogram för Barn och Unga skall vid 9-10 års ålder permanenta treorna kunna palperas eller ses i goda positioner. Vid 9-11 års ålder ska tänder tom sjuor identifieras och vid misstanke om agenesi ska nödvändiga röntgen tas.

Efter denna händelse har en ortodontispecialist föreläst för samtliga på kliniken. Man har bestämt att noggrant följa checklistorna för bettutveckling. En tandläkare ska alltid ställa bettdiagnosen i åldersintervallet 9-12 år samt följa utvecklingen så länge det finns behov.

Nyanställd personal skall få information om rutinerna som gäller.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71