Region Östergötland

Försenad diagnos (Ftv-2018-00071)

Diarienummer: FTV-2018-00071

[2018-10-02]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient som kom som ny patient till Folktandvården Östergötland vid 14 års ålder, våren 2016.

Vanlig undersökning för 14-åringar gjordes men man registrerade ej att mjölkhörntanden i överkäkens vänstra sida satt kvar och att den permanenta tanden ej kommit fram. Detta upptäcktes vid tandbehandling sommaren 2018. Då upptäcktes också ett sammansatt extra tandanlag i anslutning till permanenta trean. En synergianmälan gjordes och en utredning startades.

Enligt folktandvården Östergötlands Vårdprogram för Barn och Ungdomar skall vid 9-10 års ålder permanenta treorna kunna palperas eller ses i goda positioner. Vid 9-11års ålder ska tänder tom sjuor identifieras och vid misstanke om agenesi ska erforderliga röntgen tas.

På kliniken har man följt tandvårdsprogrammets rutiner för Barn och Ungdom och gått igenom det med jämna mellanrum.

Efter denna händelse har man på kliniken efter utredning lagt till rutiner för nya barnpatienter som kommer i högre åldrar än 10 år och som saknar dokumentation om bettförhållandena.

Konsekvensen av denna försening blev att tand nummer fyra har miste en större del av sin rot och att permanenta hörntanden inte kan dras fram med bra prognos. Även tand nummer 2 är lite skadad i roten.

Mjölktrean kan antas gå förlorad i vuxen ålder och tand nummer fyra likaså. Dessa tänder behöver då ersättas protetiskt.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71