Region Östergötland

Försenad behandling (FTV 2018-00084)

Diarienummer: FTV 2018-00084

[2018-12-12]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient där man vid undersökning 2015 konstaterade att 2 anlag till permanenta tänder i överkäken låg fel. Man remitterade eller konsulterade dock inte tandregleringsavdelningen angående detta.

Först i början av 2018 visas patienten för tandreglerare. 2018 kan man på röntgen konstatera resorption av tandrötter på 3 permanenta överkäksframtänder. Detta syns inte på röntgen från 2017.

Barnet är nu 13 år och har uteblivit 20 gånger sedan det var 3 år. Inräknat både till allmäntandvården och till tandregleringsavdelningen. Föräldrarna är mycket svåra att få kontakt med. Barnet har mycket karies.

Konsekvensen kan bli att barnet förlorar en eller flera permanenta överkäksframtänder. I detta fall behöver 2 tänder tas bort i överkäken vid tandreglering. Dock tar man hellre bort tänder längre bak. Man bör diskutera när man ska informera föräldrarna om att man ska göra en orosanmälan på grund av uteblivanden, speciellt när det är av stor betydelse att åtgärder sätts in vid rätt tidpunkt.

Åtgärderna kommer att vara att tandregleringsspecialister ska ge en fördjupad kunskap till tandläkarna på kliniken samt att man diskuterar hur man ska få föräldrar att ta ett större ansvar, till exempel genom en orosanmälan.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71