Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 36/2018)

Diarienummer: NSV Cl 36/2018

[2018-07-25]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Ärendet gäller en kvinna i 60-årsåldern som söker sin vårdcentral i januari bland annat på grund av ryggsmärtor. Patienten har varit med om en bilolycka i september 2017. Remiss utfärdas för röntgenundersökning av bröstryggen där man enligt angivet svar inte ser några sjukliga förändringar. Patienten ordineras smärtstillande läkemedel och har kontakt med vårdcentralen samt senare även med akutmottagningen då effekten av den smärtstillande medicineringen inte är fullgod. I april försämras patienten ytterligare och kompletterande undersökningar sker som visar att det finns en cancersjukdom som har spridit sig till kotorna i bröstryggen. Vid eftergranskning av röntgenundersökningen i januari syns dessa förändringar och korrekt diagnos har således fördröjts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, telefon 010-104 82 54.

IVO bedömning/beslut 2018-09-18, dnr 8.1.1-24758/2018
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.