Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 33/2018)

Diarienummer: NSV Cl 33/2018

[2018-06-20]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria

Kvinna i 60 års åldern som för omkring 10 år sedan opererades med en metallprotes i ena höftleden. På grund av smärtor i den aktuella höftleden görs en skiktröntgen i maj 2017 då just denna typ av protes kan ge upphov till en reaktion i mjukdelarna som tillväxer kring höftleden.

Undersökningen granskas av Regionen upphandlad firma av två röntgenläkare som anger att en muskel är något förtjockad. Då besvären fortsätter planeras en kortisonspruta mot muskelfästet och inför detta görs en ultraljudsundersökning i april 2018 som visar två områden med tillväxt av mjukdelsvävnad kring protesen.

Vid eftergranskning av tidigare gjord skiktröntgen syns dessa förändringar. Patienten ska nu genomgå en operation där protesen ska bytas ut och mjukdelstillväxterna tas bort. Denna operation har således blivit fördröjd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, 010-104 82 54.

IVO bedömning/beslut 2018-08-17, dnr 8.1.1-21112/2018
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.