Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 26/2018)

Diarienummer: NSV Cl 26/2018

[2018-06-20]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Kvinna i 75 årsåldern som söker akutmottagningen i början av februari på grund av smärtor i magen. Efter undersökning och provtagning fattar behandlande läkare beslut om att det inte föreligger allvarlig sjukdom och patienten får återgå till hemmet.

Några dagar senare försämras patienten akut där skiktröntgen av magen visar blodpropp i magtarmkanalens tillförande blodkärl vilket orsakat så allvarliga skador att patienten avlider.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, 010-104 82 54.

IVO bedömning/beslut 2018-08-20, dnr 8.1.1-21131/2018
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.