Region Östergötland

Fördröjd behandling (NSV Cl 41/2018)

Diarienummer: NSV Cl 41/2018

[2018-06-20]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient som kommer på remiss från hudläkare för att operera bort två hudförändringar. Efter operationen skickas hudförändringarna på mikroskopisk undersökning som visar att den ena förändringen är elakartad och här bör en ny och större operation utföras.

Genom ett missförstånd får inte remitterande hudläkare besked om svaret som uppmärksammas först fyra månader senare. Rutin kring hantering av svar på vävnadsprov har uppdaterats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, 010-104 82 54.

IVO bedömning/beslut 2018-06-27, dnr 8.1.1-21114/2018
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.