Region Östergötland

Felaktig diagnos (CCL 2018-227)

Diarienummer: CCL 2018-227

[2018-12-05]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Vid utredning av en cancermisstänkt förändring i ändtarmen togs ett vävnadsprov från förändringen. För att fatta beslut om behandlingsstrategi utreddes även nyupptäckta förändringar i lungorna. Dessa visade sig inte sammanhänga med den misstänkta ändtarmscancern. Patienten opererades med borttagande av ändtarmen. Då vävnadsprov som togs vid operationen kom visade det sig att det rörde sig om en annan typ av cancer än den man misstänkt. Denna cancertyp behöver inte opereras utan behandlas med strålning och cellgifter.

En intern utredning har genomförts.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson 010-103 18 38

Beslut IVO 2018-12-17, dnr IVO 8.1.1-41612/2018
Beslut
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.
Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada.