Region Östergötland

Fel tand utdragen (FTV 2018-25)

Diarienummer: FTV 2018-25

[2018-03-22]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en yngre vuxenpatient hos Folktandvården Östergötland. Patienten har påbörjat en tandregleringsbehandling på avdelningen för ortodonti. En remiss skrevs till ordinarie klinik för utdragning av 3 tänder som ett led i behandlingen. När en av dessa tänder skulle tas bort blev tanden bakom uttagen i stället.

Konsekvensen blir att tanden som skulle tas bort flyttas till den uttagna tandens position. Detta förlänger något behandlingstiden men prognosen bedöms i slutändan ändå god. På kliniken har man gått igenom hur en liknande händelse ska undvikas i framtiden

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71