Region Östergötland

Fall orsakar axelskada (NSÖ CL 2017-108)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-108

[2018-04-16]

Chefläkare Björn Werner vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
68-åring inkommer efter ett misstänkt epilepsianfall. På akutmottagningen hoppar ena axeln ur led vid ett nytt krampanfall. Läggs in för utredning. I samband med röntgenundersökning av axeln faller patienten från en stol i ytterligare krampanfall och skadar den andra axeln, så även den hoppar ur led. Händelsen anmäles som undvikbar vårdskada enligt lex Maria.

För mer information kontakta:
Chefläkare Björn Werner, 010-103 00 00

IVO beslut 2018-05-07, dnr 8.1.1-14307/2018

Beslut
IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta nåra ytterligare åtgärder.

Skälen för beslutet
IVO bedömer att vårdgivaren efter begärd komplettering har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.