Region Östergötland

Sen diagnos av hjärnhinneinflammation kan ha bidragit till dödsfall (NSÖ CL 2016-145)

Diarienummer: NSÖ CL 2016-145

[2017-03-17]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.
3-årigt barn som insjuknat i öroninflammation, behandlad utan antibiotika i enlighet med riktlinjer. Efter ett par dagars förbättring ånyo insjuknat i hög feber. Undersöks på vårdcentral, bedöms som virusinfektion, örat bedöms vara i läkning.

Ett par timmar efter besöket på vårdcentralen försämring, febern går inte ned trots febernedsättande varför 1177 kontaktas. Sjuksköterskan på 1177 bedömer tillståndet som oroväckande och kontaktar barnkliniken. Vid kontakten med barnkliniken uppstår inte oro för barnets tillstånd och råd om ytterligare febernedsättande ges samt tid för läkarundersökning på barnklinikens akutmottagning dagen efter. Vid detta besök konstateras hjärnhinneinflammation och behandling sätts in.

Efter ett par timmars intensivvård överförs barnet till neurokirurgisk klinik för försök till tryckavlastning men tillståndet kan inte hävas och barnet avlider ett dygn senare.

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-1030000