Region Östergötland

Retinerad hörntand (FTV 2017-22)

Diarienummer: FTV 2017-22

[2017-05-11]

Förtroendetandläkare Håkan Rofors vid Folktandvården i Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient där behandlingen av en retinerad hörntand blivit försenad. Först när barnet är 15 år upptäcks att hörntanden ej brutit fram på grund av en avvikande frambrottsriktning. Patienten har undersökts vid de åldrar som Folktandvårdens barn- och ungdomsprogram föreskriver och man har tidigt konstaterat att tanden hade ett avvikande läge i tandbågen. Då det funnits vissa kriterier som talade för att tanden ändå skulle komma fram normalt har man valt att avvakta.

Först vid 15 års ålder upptäcks att tanden fortfarande låg retinerad med en avvikande riktning. Tandregleringsbehandling har påbörjats och där avser man att ortodontiskt försöka dra fram tanden i rätt position. Fallet har noggrant tagits upp på klinikmöte och man avser att tillsammans med tandregleringsspecialist gå igenom gällande rutiner.

En händelseutredning har genomförts

För mer information kontakta:
Håkan Rofors, 010-1048804