Region Östergötland

Retinerad hörntand (FTV 2017-18)

Diarienummer: FTV 2017-18

[2017-04-06]

Förtroendetandläkare Håkan Rofors vid Folktandvården i Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient där diagnosen av en retinerad hörntand blev försenad. Först vid 15 år och 9 månader upptäcks att den retinerade hörntanden orsakat en resorption av granntandens rot.

Patienten har undersökts vid de åldrar som Folktandvårdens Barn och Ungdomsprogram föreskriver men ett par gånger vid så kallad tandhälsokontroller av tandsköterska. Numera undersöker alltid tandläkare vid aktuella tandregleringsåldrar. Patienten har visats för ortodontist tidigare för annat bettfel men då har man bedömt att patienten haft en generell sen tandväxling.

Eventuellt hade en resorption av granntandens rot kunnat undvikas om motsvarande mjölktand hade tagits bort tidigt Tandregleringsbehandling har påbörjats och där fortsatt bedömning kommer att göras huruvida den rotskadade tanden kan behållas eller ej. Fallet har noggrant tagits upp på klinikmöte och diskuterats med behandlande ortodontist.

En händelseutredning har genomförts

För mer information kontakta:
Håkan Rofors, 010-1048804