Region Östergötland

Komplikation vid infusion av läkemedel (CCL 2016-218)

Diarienummer: CCL 2016-218

[2017-01-27]

Chefläkare Lena Nilsson vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Händelsen rör en patient som intensivvårdades på grund av svår hjärt- och njursvikt. Blodtryckshöjande läkemedel gavs via en infart på ena handen. Efter några dagar uppmärksammades irritation i huden runt kärlet. Infarten togs bort. Trots detta utvecklades ett sår på underarmen som krävde operation med delhudstransplantation. Såret läkte efterhand helt.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare Lena Nilsson, 010-103 18 38

Inspektionen för vård och omsorg har 2017-02-06 fattat beslut i ärende 8.1.1-5016/2017
Bedömning
Enligt IVO:s bedömning har vårdgivaren genom den redovisade utredningen fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser. Vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och adekvata och har vidtagit åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.
Beslut
Ärendet avslutas utan ytterligare åtgärd.