Region Östergötland

Förväxling (FTV 2017-17)

Diarienummer: Dnr FTV 2017-17

[2017-03-15]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en förväxling av två barnpatienter vid ett behandlingstillfälle.

Båda barnen var bokade samtidigt på en folktandvårdsklinik men till olika tandläkare.

Det ena barnet skulle behandlas med hjälp av lustgassedering. Tandsköterskan som skulle assistera under lustgasbehandlingen ropade upp patientens namn i väntrummet och det andra barnet med moder följde med in på behandlingsrummet. Tandläkaren hade blivit inkallad som hjälp på ett annat behandlingsrum varav tiden blev knapp och både tandläkare och tandsköterska kände sig stressade.

Ingen av dem frågade efter barnets personnummer. Behandlingen som skulle vara lagning på båda patienterna genomfördes under lustgassedering . Samma tand var karierad på båda barnen.

Behandlingen förlöpte väl och mor och barn var nöjda.

Efter behandlingens slut upptäcktes förväxlingen. Barnet som skulle behandlats med lustgas uteblev .

Språksvårigheter fanns och moder med patient hade följt med när ett annat namn ropades upp.

Ingen skada är skedd men man har nu på kliniken gått igenom och skärpt upp rutinerna att alltid fråga efter personnummer.

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult. Telefon: 010-1031971