Region Östergötland

Försenad behandling (FTV 2017-23)

Diarienummer: FTV 2017-23

[2017-04-21]

Förtroendetandläkare Kristina Hult vid Folktandvården Östergötland har gjort en anmälan till IVO Inspektionen för vård och omsorg enligt Lex Maria.

Ärendet gäller en barnpatient som kom till Vrinnevisjukhuset i Norrköping akut en lördagskväll med värk och svullnad i ansiktet. Mor och barn blev hänvisade att kontakta Folktandvården. De kom ut vid midnatt, natten till söndagen, från sjukhuset och kände ej till annat än den vanliga Folktandvårdskliniken så de väntade till måndagen då de kontaktade sin klinik. Under helgen ökade värken och svullnade ännu mer.

På måndagen räckte inte behandlingen till som barnet kunde få på sin klinik utan man kontaktade Käkkirurgin på US som tog in barnet för undersökning. Barnet fick stanna kvar under observation och intravenös antibiotikabehandling från måndagen till onsdagen.

Barnet mår nu bra men fick utstå förlängt lidande och oro och eventuellt en större behandling som kanske hade kunnat undvikas.

Förtroendetandläkaren har meddelat patientsäkerhetsansvarig på akuten Vrinnevisjukhuset i Norrköping att ett uppdrag har givits till chefen för Käkkirurgin att utforma ett PM som hjälp till vårdpersonal att veta hur man bäst hjälper en patient med problem som orsakas av tänder. Detta kommer gälla problem orsakade av infektioner, trauman med mera.

Ytterligare upplysningar lämnas av förtroendetandläkare Kristina Hult

För mer information kontakta:
Förtroendetandläkare Kristina Hult, 010-103 19 71