Region Östergötland

Fördröjd handläggning av remiss (CCL 2017-208)

Diarienummer: CCL 2017-208

[2017-11-10]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som söker på grund av yrsel. Vi besöket noteras att patienten tidigare kontrollerats för förändringar i buken. Remiss skrivs för röntgenundersökning, datortomografi av buken, undersökningen genomförs. Svaret visar att patienten har en större cystisk förändring i buken på platsen för höger äggstock. Beslut fattas att remiss skall skickas till kvinnokliniken för vidare utredning av förändringen. Fyra månader senare kontaktar patienten vården för att få recept förnyade. I samband med detta upptäcks att remissen till kvinnokliniken inte skickats i väg. Remiss skickas, patienten får en snabb tid till kvinnokliniken. Operation är genomförd, svar föreligger ännu inte rörande förändringens art.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer, 010-103 73 46