Region Östergötland

Fördröjd diagnos (CCL 2017-97)

Diarienummer: CCL 2017 – 97

[2017-06-08]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient där remiss inkommer till ögonkliniken beroende på grå starr samt tilltagande synnedsättning sedan ett halvår tillbaka. Remissen bedöms och patienten sätts upp på väntelista till besök. Då det föreligger väntetider på ögonkliniken sker en fördröjning av det planerade besöket. Patientens remiss skickas till annan enhet utanför Region Östergötland. Vid besöket där ses att patienten har förlorat synen på ena ögat beroende på grön starr.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
AnnSofie Sommer 010 1037346

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.