Region Östergötland

Fördröjd diagnos och behandling (CCL 2017–203)

Diarienummer: CCL 2017 - 203

[2017-10-26]

Chefläkare AnnSofie Sommer vid Universitetssjukhuset i Linköping har gjort en anmälan enligt Lex Maria.

Händelsen rör en patient som inkommer på remiss från optiker beroende på att patienten under cirka ett års tid haft besvär från ett öga. Remissen bedöms med en prioriteringsgrad som inte är akut, vilket innebär att besök skall erbjudas inom två månader. Kliniken har väntetider till läkarbesök och patienten erbjuds att remissen skall skickas vidare till annan enhet utanför regionen som kliniken har avtal med. Patienten önskar bli undersökt i Linköping och avböjer erbjudandet. Ny remiss inkommer från optiker fem månader senare. Remissen bedöms som akut och patienten erhåller tid till läkare efter två veckor. Vi besöket diagnostiseras en tumör i ögat. Fördröjningen har inneburit att tumören har tillvuxit med en ökad risk för metastaser.

Intern utredning är genomförd.

För mer information kontakta:
Chefläkare AnnSofie Sommer 010 - 103 73 46