Region Östergötland

Fördröjd diagnos av handfraktur (NSÖ CL 2017-112)

Diarienummer: NSÖ CL 2017-112

[2017-10-23]

Chefläkare Elisabeth Flashar vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping har gjort en anmälan enligt lex Maria.
Medelålders man som under utlandsvistelse ramlat i en trappa och slagit i arm och hand. Undersökt på sjukhus på plats och fått skadorna omsedda, inklusive suturering av sår på handen. Uppsöker dagen efter skadetillfället sin vårdcentral i hemorten för kontroll. Återkommer vid sammanlagt 4 tillfällen till vårdcentralen på grund av smärtor, blåa fingrar samt suturtagning till sjuksköterska.

Vid fjärde besöket konsulteras läkare som remitterar patienten till röntgenundersökning som visar en fel läkt fraktur i ett finger. Skadan kräver operation och gipsbehandling.

 

För mer information kontakta:
Chefläkare Elisabeth Flashar, 010-103 00 00

IVO beslut 2018-01-15, dnr 8.1.1-38954/2017-6

Beslut

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit och planerar att vidta åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.