Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 86/2017)

Diarienummer: NSV Cl 86/2017

[2017-11-17]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria
Kvinna i 35 årsålder som december 2016 söker sin vårdcentral för en knöl i höger bröst. Knölen bedöms av undersökande läkare som godartad. I juli 2017 kontaktar patienten vårdcentralen igen då förändringen i bröstet blivit större och det dessutom tillkommit en ny knöl i armhålan. Patienten remitteras till kirurgmottagningen  där stark misstanke på bröstcancer uppstår. Diagnosen kan fastställas efter vidare utredning. En fördröjning av korrekt diagnos har således skett.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, tfn 010-1048254.

IVO bedömning/beslut 2018-01-15, dnr 8.1.1-41995/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.