Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 77/2016)

Diarienummer: NSV Cl 77/2016

[2017-05-19]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Man i 70-årsåldern som under hösten 2016 utreds för blod i urinen där man finner en tumör i höger njure för vilken patienten opereras där hela njuren tas bort. Det visar sig vid eftergranskning av tidigare gjorda undersökningar att tumören går att se redan 2011, 2012 samt 2013 och således föreligger en fördröjning i diagnostiken.

Om tumören hade upptäckts tidigare hade sannolikt ett ingrepp kunnat göras där delar av den högra njuren kunnat bevarats. Då tumören inte var aggressiv har prognosen troligen inte försämrats.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, telefon: 010-1048254.

IVO bedömning/beslut 2017-06-07, dnr 8.1.1-19609/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.