Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 61/2016)

Diarienummer: NSV Cl 61/2016

[2017-03-31]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt Lex Maria.
Man i 60 års åldern med diabetes sen februari 2015 söker sin vårdcentral med feber, smärta i området mellan skinkorna som tilltaget sedan några dagar.

Patienten kan inte sitta ned på grund av smärtor i området. Patienten undersöks av läkare som konstaterar att det finns tecken på infektion i hud och mjukdelar och sätter in behandling med antibiotika i tablettform. Tre dagar senare hittas patienten avliden i sitt hem där obduktion visar en mycket utbredd och allvarlig infektion i både hud, mjukdelar och muskelvävnad som dödsorsak.

Patienten fick således behandling för sin infektion men allvarlighetsgraden missbedömdes. Patienten borde ha fått vård med antibiotikabehandling direkt i blodet på sjukhus.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, 010-104 82 54

IVO bedömning/beslut 2017-04-26, dnr 8.1.1-12417/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.