Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 24/2017)

Diarienummer: NSV Cl 24/2017

[2017-06-16]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Kvinna i 50-årsåldern som i februari 2017 har flera besök på akutmottagningen, ett besök på vårdcentralen samt två besök hos sjukgymnast på grund av smärtor som strålar ut i vänster axel och arm. Patienten utreds och får behandling för inflammation i axeln samt diskbråck i halsryggen, båda diagnoserna stöds av vidtagna röntgenundersökningar.

EKG tas vid första besöket på akutmottagningen samt vid besöket på vårdcentralen. Då patientens besvär fortsätter söker hon på akutmottagningen på universitetssjukhuset i Linköping där EKG visar utbredda förändringar och patienten läggs in och behandlas för kranskärlssjukdom. Vid eftergranskning av EKG taget på vårdcentralen ses också utbredda förändringar något som inte noterats. Om EKG förändringarna hade noterats vid besöket på vårdcentralen skulle patienten omedelbar ha skickats till sjukhus och nu fördröjdes således adekvata åtgärder.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, tfn 010-1048254

IVO bedömning/beslut 2017-09-01, dnr 8.1.1-22178/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.