Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 2/2017)

Diarienummer: NSV Cl 2/2017

[2017-04-27]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Kvinna i 60-årsåldern som söker sin vårdcentral i början av december på grund av smärta i höger knä och vänster vrist. Får behandling för inflammation eftersom blodprover visat misstänkt gikt. Då besvären inte går över kommer patienten på nytt läkarbesök i slutet av december och får nu annan behandling mot inflammation. I början av januari kontaktar patienten vårdcentralen igen och då besvären kvarstår utförs en röntgenundersökning som visar fraktur i vänster vrist som dock har läkt utan felställning. Ortopedspecialist bedömer att ytterligare åtgärder inte är aktuella. Här föreligger dock en försenad diagnos av en underbensfraktur som om den upptäckts tidigare skulle ha gipsbehandlats i 6 veckor.

 

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, 010-1048254.

IVO bedömning/beslut 2017-05-12, dnr 8.1.1-17232/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.