Region Östergötland

Fördröjd diagnos (NSV Cl 18/2017)

Diarienummer: NSV Cl 18/2017

[2017-04-05]

Chefläkare Erik Fransson, Lasarettet i Motala, har gjort en anmälan enligt lex Maria.

Patient söker vård på sin vårdcentral sommaren 2016 på grund av  magbesvär. Behandlande läkare journalför inte besöket och någon provtagning eller röntgenundersökning utförs inte. Uppföljning med patienten bokas inte heller in. 

Patienten återkommer i december med fortsatta besvär med magen och har svart avföring. Röntgen av tjocktarmen utförs och visar en tumör som patienten opereras för.

För mer information kontakta:
Chefläkare Erik Fransson, 010-1048254

IVO bedömning/beslut 2017-04-26, dnr 8.1.1-13476/2017
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att vårdgivaren uppfyllt kraven i sin utrednings- och anmälningsskyldighet. IVO avslutar ärendet.